El Projecte
 
   
 
Torna a l'inici
 
 

 
   
  Mira  
 
 
 

 

 
  La Idea  
 

Partint del conte "De Castelló a l'Univers", fonament del primer treball sense base física del Seminari d'Informàtica de Castelló, volem anar un poc més enllà, oferint, d'una banda, el conte en suport físic; i de l'altra, proposant diferents recursos digitals que, des de jocs interactius fins a continguts complementaris, passant per l'adaptació del conte amb pictogrames; possibiliten la utilització d'aquest material en múltiples i diferents escenaris (familiars, socials o pedagògics).

"De Castelló a l'Univers" està adreçat a xiquets i xiquetes de cinc a vuit anys. De la mà de Cacau i Tramús, personatges principals, aniran descobrint diferents continguts sobre Castelló, la seua cultura i l'astronomia.

La característica principal és la interactivitat. El conte en suport físic, mitjançant diferents codis QR, es converteix en un "menú de paper". Cada codi enllaça, via Internet, amb un determinat apartat dels agrupats en els blocs que més avall es relacionen. D'aquesta forma, emprant qualsevol dispositiu mòbil, es pot aprendre més sobre Pierre Méchain, explorar la imatge de Cacau o escoltar una determinada cançó.

Una altra característica molt important és el dinamisme. A partir d'un mateix codi QR es podrà accedir a llocs diferents. És a dir, no sempre el codi portarà al mateix lloc, des d'un mateix "menú de paper" (estàtic) s'oferiran, de forma progressiva, diferents possibilitats digitals. Aquest fet possibilita que augmente la motivació i l'interés per explorar i continuar aprenent.

És possible que no sempre es dispose de codis adreçats a tots els apartats del projecte, l'únic accés disponible en qualsevol pàgina del conte és el que enllaça amb la versió de pictogrames de la pàgina corresponent. Els pictogrames, amb un reforç d'àudio on s'interpreta el text, ajuden a que xiquets i xiquetes amb dificultats de comunicació puguen gaudir del conte.

La pàgina web del projecte s'estructura en cinc blocs, sent l'últim, Llegim, la versió digital del conte. L'accés pot ser emprant l'adreça digital o mitjançant el codi QR del "menú de paper". En qualsevol cas es pot arribar a tots els continguts oferits.

La versió digital és idònia per a gaudir del contingut amb tauletes tàctils, telèfons mòbils o pissarres digitals interactives i combinar-la amb la versió física. En el conte en versió digital, cada imatge de codi QR té la mateixa adreça que la de la captura amb un dispositiu mòbil.

Els blocs són:

 • Aprenem. Ofereix d'una manera molt senzilla continguts complementaris.

 • Juguem. Conté diferents jocs amb imatges del conte o relacionades amb ell.

 • Ens Comuniquem. Empra pictogrames i àudio per tal de facilitar la comprensió del conte.

 • Mirem i Escoltem. Integrat per imatges a explorar i cançons a escoltar.

 • Llegim. Versió digital del conte.
 • "De Castelló a l'Univers" és un projecte obert, la vessant digital s'ampliarà, es modificarà o s'ajustarà segons les necessitats. Està previst que des del "menú de paper" es puga accedir a tots els canvis, arribant, si és necessari, a publicar diferents versions físiques del conte.

  Aniran afegint-se opcions com descarregar el conte en format EPUB, aconseguir el conte des d'una plataforma de publicació en línia, etc.

   
   
   
   
    Els Objectius  
   

  • Impulsar l'ús de les TIC en la difusió de la cultura castellonenca.

  • Afavorir la inclusió mitjançant recursos digitals.

  • Oferir recursos interactius que puguen ser emprats en diferents escenaris.

  • Combinar suports físics i suports digitals en un mateix projecte.
   
   
   
   
    L'Ús  

  Una característica bàsica del projecte és la multirelació, és a dir, es pot arribar a qualsevol apartat des de qualsevol lloc, siga partint de la base física (conte) o de la base digital (web).

  Aquest fet provoca que la utilització dels recursos oferits siga totalment oberta, podent combinar-se diferents usos: individual, familiar o escolar.

  Capturant el codi QR elegit de la pàgina corresponent, els usuaris poden accedir, mitjançant un dispositiu mòbil, a un apartat en concret. Des d'aquest lloc també són accessibles la resta d'apartats i blocs.

  Pel contrari, accedint directament a la pàgina web del projecte, es pot arribar a qualsevol secció inclús al conte en versió digital.

  D'entre totes les possibilitats d'ús (individual, familiar, social, escolar), volem destacar dos formes d'utilitzar "De Castelló a l'Univers":

  • Utilització en aules CiL. L'apartat "Ens Comuniquem" presenta el conte amb pictogrames i suport d'àudio, cosa per la qual, es pot treballar de forma individualitzada a través del conte en paper i reforçar l'aprenentatge amb la tauleta digital, l'ordinador o la pissarra digital.

  • Ús amb pissarra digital interactiva. L'aula ordinària (dotada amb PDI) és un escenari de treball on poden combinar-se diferents estratègies pedagògiques:

   Introducció en gran grup i treball individual, si els alumnes disposen de tauletes digitals. Ací el mestre o la mestra presenta el contingut i, prèvia captura del codi QR, els alumnes treballen al seu propi ritme. No és necessari disposar del conte en paper ja que la versió digital incorpora els mateixos codis.

   Treball en gran grup. La pissarra digital es converteix en el centre de l'activitat i és ací on els alumnes interactuen amb els continguts presentats.

   

   
       
    L'Equip  
   

  Autors:

  Vicente Alegre Ventura
  Marta Almodóvar Fernández
  Vicent Climent i Colom
  Jose Espino Bartoll
  M. Pilar García Mor
  Abel Prades Rillo
  Àngels Martí Roig
  Marta Zubieta Daudén

  Membres del Seminari d’Informàtica de Castelló

  Il·lustracions:

  Tica Godoy Casanova

  Conte original de:

  Miguel Cuartero Cervera
  M. Pilar García Mor
  Rosa M Miralles Segarra
  Lidón Zabalza León

  Música i veus "Mirem i Escoltem":

  Santiago Monforte Escriche
  Lidón Zabalza León
  Consuelo Aparici

  De la publicació en CD-ROM "CLIQUIN. Castelló la meua ciutat."
  (Seminari d'Informàtica de Castelló. 2007)

  Veus "Ens Comuniquem":

  Lara Navarro Beltrán

  Alumnes
  Manel Bou Grau
  Adriana Cabanes Delgado
  Alexandra Paz Jabroer

   
   
  Seminari d'Informàtica de Castelló
  Llicència de Creative Commons